X

X

Tham gia trở thành đại lý

Không cần đáp ứng tiêu chuẩn gì, có thể lập tức trở thành đại lý kiếm đấu vàng


Không cần đáp ứng yêu cầu gì khi trở thành đại lý website giải trí 911, không cần bỏ ra chi phí, ai cũng có thể trở thành đại lý!

Chỉ cần vào website đăng ký và đăng nhập, sau đó chia sẻ mã QR của bạn, khi có người chơi thông qua mã QR bạn chia sẻ trở thành hội viên của 911, trong mục "Tham gia đại lý“ bạn vào mục "Hoa hồng của tôi" có thể xem được các thông tin liên quan đến hội viên (đại lý), lúc này hệ thống sẽ tự động nâng cấp bạn trở thành đại lý, cho dù tự bản thân bạn chơi hay là có người tiếp tục trở thành đại lý cấp dưới của bạn, mỗi ngày bạn cũng đều sẽ nhận được tiền hoa hồng từ khoản bạn đầu tư và tiền hoa hồng tích lũy từ các đại lý cấp dưới (không giới hạn), tổng tiền từ hai hạng mục trên khiến bạn nhẹ nhàng kiếm được nhiều tiền.

Ví dụ bạn giới thiệu được 3 hội viện, 3 hội viên này cũng giới thiệu được 3 hội viên, tiếp tục mở rộng ra, chẳng bao lâu liền phát hiện tổng thành tích của bạn đã vượt qua 1 triệu.

Tiền hoa hồng được kết toán mỗi ngày một lần và bao gồm 2 khoản:
Tiền hoa hồng hàng ngày=Tiền hoa hồng tự đặt cược của riêng bạn + tiền hoa hồng đại lý không giới hạn

Thành tích của mỗi đại lý dựa trên tổng đầu tư có hiệu quả của tất cả các thành viên trực thuộc mình.

Giả sử: Đại lý cấp cao nhất tích lũy được tổng tiền cược 10,3 tỷ

Bao gồm tự đặt cược 1,1 tỷ
Tổng tiền hoa hồng là 10,3 tỷ*0,65%=66.950.000

Cách tính hoa hồng cho đại lý cấp dưới
Dựa trên bảng phân cấp hoa hồng
Giả sử tổng đại lý có 2 đại lý trực tiếp (một người có tổng thành tích 8 tỷ, một người có tổng thành tích 1,2 tỷ)

Hoa hồng được chia:
Đại lý 1: 8 tỷ*0.6%=48.000.000
Đại lý 2: 1,2 tỷ*0.5%=6.000.000
Tiền hoa hồng tổng đại lý đạt được: 66.950.000-48.000.000-6.000.000=12.950.000


GO

Hướng dẫn nhận hoa hồng đại lý:


1.Mỗi đại lý không giới hạn bên dưới có bao nhiêu cấp đại lý, số lượng đại lý, tất cả đều thuộc tuyến đại lý của bạn.
2.Thành tích tích lũy của nhiều cấp hội viên bên dưới (đầu tư có hiệu quả), bất kể là hội viên trực tiếp của bạn hay là hội viên của hội viên cấp dưới và các cấp dưới, đều được cộng dồn vào thành tích của bạn. Tổng thành tích của đại lý cấp cao nhất được tích lũy từ thành tích của các đại lý cấp thấp hơn. Để nhận được hoa hồng đại lý cao thì phải vượt lên các cấp trong bảng phân cấp hoa hồng, đạt tới mục tiêu % hoa hồng mà bạn mong muốn.
Tổng tiền hoa hồng hàng ngày có thể tính ra được từ tổng thành tích và cấp bậc hoa hồng

Vui lòng liên hệ CSKH để rút tiền hoa hồng

Bảng phân cấp hoa hồng


Hệ thống chúng tôi là công ty giải trí hợp pháp đã được hội liên hiệp giải trí quốc tế cấp phép.
để tham gia hệ thống vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi .
Để có trải nghiệm tốt nhất khi tham gia. hệ thống đề xuất bạn nên sử dụng trình duyệt

More

Tải app
Tải app
Ưu đãi
Ưu đãi
Nạp tiền
Nạp tiền
CSKH
CSKH
Hội viên
Hội viên